В рамках міжнародної співпраці кафедра має освітні проєкти:

1111

 Літня школа

EiT Urban Mobility: Summer School and UM training courses for EU&UA participants, 2023

 

photo 2023 05 29 21 55 0411 

 

  

 

TWINNING. Micromobility planning

 

m5

m6

 

Жан Моне

Політика стійкого міського транспорту у Європі
Sustainable Urban Transport Policy in Europe /SUTRAN
Jean Monnet Module 101085244

Метою дисципліни «Політика стійкого міського транспорту в Європі» є формування обізнаності стосовно європейської політики стійкого транспорту у містах. Основними завданнями є вивчення механізму впровадження європейської політики стійкого транспорту, інструментів досягнення стійкого розвитку міської транспортної системи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m3

Передова міждисциплінарна магістерська програма «Розумний транспорт і логістика для міст»/Smart Transport and Logistics for Сities (SmaLog) 2017-2021

«Master in Smart Transport and Logistics for Cities»
Магістерська програма «Розумний транспорт і логістика для міст»
(585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP)

Мета та завдання проекту:
Мета проекту полягає в розробці передової міждисциплінарної магістерської програми «Розумний транспорт і логістика для міст» (Smart Transport and Logistics for Сities) на рівні ЄС, орієнтовану на інтеграцію інтелектуальних транспортних та інформаційних технологій в управлінні транспортними системами міст і впровадженні їх в університетах України і Грузії, учасниках проекту.

Освітньо-наукова програма «Розумний транспорт і логістика для міст» впровадженна в навчання в 2018 році.

Мета освітньо-наукової програми
Забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців за спеціальністю 275 «Транспортні технології», спеціалізація 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-наукова програма «Розумний транспорт і логістика для міст» здатних проектувати і впроваджувати розумний транспорт в міські транспортні системи, приймати рішення щодо
розвитку транспортних систем та логістики в містах, щодо впливу людини на безпеку та стабільність міської логістики і оцінювати ефективність транспортних систем міст.

Свідоцтво про акредитацію освітньої програми «Розумний транспорт та логістика для міст», рівень вищої освіти – магістр, спеціальність «Транспортні технології» – 436, термін дії до 16.06.2025. 

m1

m2

 

 

 

KA 2 Проєкти співпраці: Розвиток потенціалу вищої освіти

m4

m2

 

 

КА1 Академічна мобільність у сфері вищої освіти

- Політехнічний інститут Віана-ду-Каштелу, Португалія (2020)

- Словацькому технологічному університеті у Братиславі, Словаччина (2022)