Вступникам до магістратури

 

 

Вступники, що мають освітній ступінь «бакалавр»

 

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 275 «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Бюджетна/контрактна форма навчання


1. Єдине вступне випробування (ЄВІ), що складається з тесту загальної навчальної компетентності та тесту з іноземної мови.
2. Фаховий іспит у закладі вищої освіти.
3. Мотиваційний лист

 

Контрактна форма навчання


1. Мотиваційний лист

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»
(ОСВІТНЯ ПРОГРАМА – «ЛОГІСТИКА»)

 

Бюджетна та контрактна (денна, заочна) форма навчання


1. Єдине вступне випробування (ЄВІ), що складається з тесту загальної навчальної компетентності та тесту з іноземної мови.
2. Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).
3. Мотиваційний лист.

 

Вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
або освітній ступінь «магістр»

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 275 «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

 

Контрактна форма навчання
1. Мотиваційний лист

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»
(ОСВІТНЯ ПРОГРАМА – «ЛОГІСТИКА»)

 

Бюджетна та контрактна (денна, заочна) форма навчання
1. Єдине вступне випробування (ЄВІ), що складається з тесту загальної навчальної компетентності та тесту з іноземної мови.
2. Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).
3. Мотиваційний лист.

 

 

Програма фахового вступного випробування для навчання за програмою підготовки магістр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю 275 «Транспортні технології» (освітня програма – «Транспортні системи»)

 

Програма фахового вступного випробування для навчання за програмою підготовки магістр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю 275 «Транспортні технології» (освітньо-наукова програма – «Розумний транспорт і логістика для міст»)

 

Програма фахового вступного випробування для навчання за програмою підготовки магістр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю 073 «Менеджмент» (освітня програма «Логістика»)