Кафедра Транспортних систем і логістики готує здобувачів двох освітньо-кваліфікаційного рівнів з таких спеціальностей і освітніх програм:

ОКР Бакалавр:

ОКР Магістр

Кафедра також проводить підготовку здобувачів освітньо-наукового (аспірантура/PhD студент) рівня зі спеціальності 275 «Транспортні технології».