Наша кафедра

Кафедра «Транспортних систем і логістики» (ТСіЛ) Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (ХНУМГ) була заснована у 2002 році. Це одна з провідних кафедр транспортно-логістичного профілю, що займається підготовкою фахівців в галузі транспортних систем і логістики.

Кафедра проводить:

підготовку бакалаврів за спеціальностями: «Транспортні технології»,  «Менеджмент» (освітньо-професійною програмою «Логістика»),

підготовку магістрів за освітньо-професійними програмами: «Транспортні системи», «Логістика» та освітньо-науковою програмою «Розумний транспорт і логістика для міст» (у рамках міжнародного проекту Erasmus+)

 

  

 Детальніше