Професорсько-викладацький склад кафедри «Транспортних систем і логістики» займається дослідженнями в галузі пасажирських транспортних систем, міських транспортних потоків, проблем ергономіки та логістики на автомобільному транспорті. Підтвердженням високого рівня професіоналізму співробітників кафедри є захищені кандидатські та докторські дисертації. Для цього в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова була заснована спеціалізована вчена рада з захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями «Транспортні системи» і «Ергономіка». Крім цього, викладачі та студенти кафедри беруть участь в конференціях різних рівнів. Детальніше