Кафедра «Транспортних систем і логістики» (ТСіЛ) Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (ХНУМГ) була заснована у2002 році. Це одна з провідних кафедр транспортно-логістичного профілю, що займається підготовкою фахівців в галузі транспортних систем і логістики.

Кафедра проводить підготовку бакалаврів за напрямом «Транспортні технології», «Менеджмент», а також підготовку магістрів за спеціальностями: «Транспортні системи», «Організація і регулювання дорожнього руху», «Организація перевезень і управління на транспорті», «Логістика»

та спеціалізаціями: 

«Митна справа», «Автотехнічна експертиза»«Міжднародні перевезення».

 

 

 Детальніше 

stend comp