Освітньо-професійна програма

Навчальний план

Рецензія 1

Рецензія 2

 

Освітні компоненти: 

 

Обов'язкові компоненти освітньої програми:

 

Методологія наукових досліджень
Іноземна мова наукового та ділового спілкування
Охорона праці та цивільний захист
Розумний транспорт і логістика для міст
Міський пасажирський транспорт
Ефективність транспортних систем міст
Інтегровані транспортні системи в міський логістиці
Управління дорожнім рухом
Курсовий проект "Розумний транспорт і міська логістика"
Переддипломна практика
Магістерська робота

 

Вибіркові компоненти освітньої програми:

 

Митно-тарифне регулювання
Організація технологічної взаємодії видів транспорту
Моделювання транспортних систем
Інноваційні технології транспортно-експедиторської діяльності
Транспортна інфраструктура
Зовнішньоторгівельні транспортні операції
Сталий розвиток транспортних систем
Курсова робота "Сталий розвиток транспортних систем"
Транспортне планування міст

Курсова робота "Транспортне планування міст"