Освітньо-професійна програма

Навчальний план

Рецензія 1

Рецензія 2

 

 

Освітні компоненти: 

Обов'язкові компоненти освітньої програми:
 

Міжнародна логістика

Методологія наукових досліджень

Менеджмент організацій

Управління проєктами

Інформаційні технології в логістиці

HR Менеджмент

Управління ланцюгами постачань

Проектування логістичних систем

Курсова робота «Проектування логістичних систем»

Переддипломна практика

Кваліфікаційна робота


Вибіркові компоненти освітньої програми:

 

Митна логістика

Мультимодальні перевезення вантажів

Корпоративна логістика

Економіка ланцюгів поставок

Управління ризиками в логістиці

Логістичне обслуговування

Оптимізація логістичних процесів

Курсова робота «Оптимізація логістичних процесів»

Інтегровані транспортні системи в міській логістиці

Курсова робота «Інтегровані транспортні системи в міській логістиці»

Організація і технологія перевезень