Логістика

Освітньо-професійна програма

Навчальний план

Рецензія 1

Рецензія 2

 

Освітні компоненти: 

 

Обов'язкові компоненти освітньої програми:
 

Філософія

Українські історико-гуманітарні студії

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова

Теорія і практика правозастосування

Право (Адміністративне право. Трудове право. Господарське право)

Практикум з інформаційних і комунікаційних технологій

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Вища та прикладна математика (Вища математика)

Вища та прикладна математика (Теорія ймовірності та математична статистика. Математичне програмування)

Вища та прикладна математика (Дослідження операцій)

Інформаційні системи та технології

Статистика

Соціологія

Економічна теорія (Основи економічної теорії. Макроекономіка)

Економічна теорія (Мікроекономіка)

Державне та регіональне управління

Менеджмент і адміністрування (Теорія організації)

Менеджмент і адміністрування (Менеджмент)

Курсова робота "Менеджмент"

Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)

Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом)

Курсова робота "Управління персоналом"

Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)

Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями)

Менеджмент і адміністрування (Стратегічне управління)

Курсова робота "Стратегічне управління"

Менеджмент і адміністрування (Адміністративний менеджмент)

Основи наукових досліджень

Фінанси, гроші та кредит

Економіка і фінанси підприємства

Облік і аудит

Маркетинг

Логістика

Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Вступ до менеджменту

Соціально-психологічні основи менеджменту

Державне регулювання економіки

Аналіз господарської діяльності

Навчальна практика "Вступ до фаху"

Виробнича практика 1

Виробнича практика 2

Переддипломна практика

Кваліфікаційна робота

 

Вибіркові компоненти освітньої програми:

 

Організація і технологія перевезень

Інтегровані матеріальні потоки

Міжнародна логістична діяльність

Прогнозування в логістиці

Аналіз логістичних процесів

Логістичне обслуговування

Функціональна логістика

Основи теорії систем і системного аналізу

Моделювання логістичних процесів

 

Аналіз логістичних проєктів

Аналіз логістичних проєктів курсова робота

 

 

Результати анкетування: