×

Повідомлення

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2017/03/DTP.png'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2017/02/20171.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/12/pr.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/11/26.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/11/11.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/11/fl1.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/11/fl2.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/11/fl3.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/11/S1.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/11/S2.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/10/l1.gif'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/10/l2.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/10/1.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/10/2.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/10/3.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/10/4.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/10/5.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/10/6.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/10/7.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/10/8.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/10/9.jpg'

Звернення старшого викладача кафедри Транспортних систем і логістики

Шановний абітурієнте! Кожен з нас користується різноманітними речами, що вироблені за кордоном. Належне переміщення цих речей та багатьох інших товарів через державний кордон України здійснюється відповідно до положень Митного законодавства, засвоїти які ти зможеш, вивчаючи дисципліни сертифікатної програми "Митна справа". Отже, старший викладач кафедри транспортних систем і логістики за сумісництвом, радник податкової та митної справи I рангу, начальник митного поста "Автомобільний" Слобожанської митниці Держмитслужби Левада Валерій Павлович поділиться власним досвідом роботи на митниці та розкриє особливості вивчення та застосування на практиці знань з сертифікатної програми "Митна справа".

Відео звернення

МОН оприлюднило оновлений графік проведення ЗНО у 2020 році

МОН оприлюднило оновлений графік проведення ЗНО у 2020 році. Під час тестування учні та інструктори будуть забезпечені захисними масками, а пункти проведення ЗНО - антисептиками.

Освітньо-професійна програма

Навчальний план

Рецензія 1

Рецензія 2

 

Освітні компоненти: 

 

Обов'язкові компоненти освітньої програми:

 

Методологія наукових досліджень
Іноземна мова наукового та ділового спілкування
Охорона праці та цивільний захист
Розумний транспорт і логістика для міст
Міський пасажирський транспорт
Ефективність транспортних систем міст
Інтегровані транспортні системи в міський логістиці
Управління дорожнім рухом
Курсовий проект "Розумний транспорт і міська логістика"
Переддипломна практика
Магістерська робота

 

Вибіркові компоненти освітньої програми:

 

Митно-тарифне регулювання
Організація технологічної взаємодії видів транспорту
Моделювання транспортних систем
Інноваційні технології транспортно-експедиторської діяльності
Транспортна інфраструктура
Зовнішньоторгівельні транспортні операції
Сталий розвиток транспортних систем
Курсова робота "Сталий розвиток транспортних систем"
Транспортне планування міст
Курсова робота "Транспортне планування міст"

Освітньо-професійна програма

Навчальний план

Рецензія 1

Рецензія 2

 

Освітні компоненти: 

 

Обов'язкові компоненти освітньої програми:

 

Іноземна мова
Практикум з інформаційних і комунікаційних технологій
Загальний курс транспорту
Вища математика
Хімія
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Українські історіко - гуманітарні студії
Теорія і практика правозастосування
Основи теорії систем і управління
Основи менеджменту та маркетингу
Фізика
Теорія ймовірностей та математична статистика
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Філософія
Дослідження операцій в транспортних системах
Інформаційні системи і технології
Логістика
Вантажні перевезення
Пасажирські перевезення
Взаємодія видів транспорту
Основи теорії транспортних процесів і систем
Ергономіка
Транспортно-експедиційна робота
Організація руху видів транспорту
Організація дорожнього руху
Проектний аналіз
Автотехнічна експертиза
Міжнародні перевезення
Курсовий проект "Вантажні перевезення"
Курсовий проект "Пасажирські перевезення"
Курсовий проект «Організаціїя руху видів транспорту»
Курсова робота  «Проектний аналіз»
Навчальна практика
Технологічна практика
Виробнича практика
Переддипломна практика
Дипломна робота

 

Вибіркові компоненти освітньої програми:

 

Іноземна мова 2
Соціологія
Культурологія
Психологія
Трудове право
Економічна теорія
Політологія
Основи наукових досліджень
Ефективність транспортних процесів
Експлуатаційні властивості транспортних засобів
Ерготичність у транспортних системах міст
Прогнозування параметрів транспортних систем
Технічні засоби організації дорожнього руху
Управління в логістиці
Теоретичні основи логістики
Ланцюги постачань
Курсова робота "Основи наукових Досліджень"
Курсова робота  «Експлуатаційні властивості транспортних засобів»
Курсова робота  «Управління в логістиці»

 

Сертифікатні компоненти освітньої програми:


Комплекс митних послуг

Митні операції

Митне право

Іноземна мова (базовий рівень)

Іноземна мова (середній рівень)

Іноземна мова (високий рівень)

Сутність та основні форми зовнішньоекономічної діяльності

Митне та валютне регулювання

Організація, техніка підготовки та виконання зовнішньоекономічних контрактів

Освітньо-професійна програма

Навчальний план

Рецензія 1

Рецензія 2

 

Освітні компоненти: 

 

Обов'язкові компоненти освітньої програми:
 

Методологія наукових досліджень
Іноземна мова наукового та ділового спілкування
Охорона праці та цивільний захист
Розумний транспорт і логістика для міст
Міський пасажирський транспорт
Ефективність транспортних систем міст
Інтегровані транспортні системи в міський логістиці
Управління дорожнім рухом
Курсовий проект "Розумний транспорт і міська логістика"
Переддипломна практика
Магістерська робота

 

Вибіркові компоненти освітньої програми:

 

Управління вантажними і пасажирськими транспортними системами
Навантажувально-розвантажувальні роботи
Таксомоторні перевезення
Управління ланцюгами постачань
Митні операції при міжнародних перевезеннях вантажів
Стратегії розвитку перевезень
Проектування маршрутних систем міст
Курсова робота "Проектування маршрутних систем міст"
Мультимодальні перевезення вантажів
Курсова робота "Мультимодальні перевезення вантажів"

Дочірні категорії