×

Повідомлення

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2017/03/DTP.png'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2017/02/20171.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/12/pr.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/11/26.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/11/11.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/11/fl1.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/11/fl2.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/11/fl3.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/11/S1.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/11/S2.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/10/l1.gif'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/10/l2.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/10/1.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/10/2.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/10/3.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/10/4.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/10/5.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/10/6.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/10/7.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/10/8.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/transport-logistic.com.ua/wp-content/uploads/2016/10/9.jpg'

Освітньо-професійна програма

Навчальний план

Рецензія 1

Рецензія 2

 

Освітні компоненти: 

 

Обов'язкові компоненти освітньої програми:
 

Філософія

Українські історико-гуманітарні студії

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова

Теорія і практика правозастосування

Право (Адміністративне право. Трудове право. Господарське право)

Практикум з інформаційних і комунікаційних технологій

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Вища та прикладна математика (Вища математика)

Вища та прикладна математика (Теорія ймовірності та математична статистика. Математичне програмування)

Вища та прикладна математика (Дослідження операцій)

Інформаційні системи та технології

Статистика

Соціологія

Економічна теорія (Основи економічної теорії. Макроекономіка)

Економічна теорія (Мікроекономіка)

Державне та регіональне управління

Менеджмент і адміністрування (Теорія організації)

Менеджмент і адміністрування (Менеджмент)

Курсова робота "Менеджмент"

Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)

Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом)

Курсова робота "Управління персоналом"

Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)

Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями)

Менеджмент і адміністрування (Стратегічне управління)

Курсова робота "Стратегічне управління"

Менеджмент і адміністрування (Адміністративний менеджмент)

Основи наукових досліджень

Фінанси, гроші та кредит

Економіка і фінанси підприємства

Облік і аудит

Маркетинг

Логістика

Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Вступ до менеджменту

Соціально-психологічні основи менеджменту

Державне регулювання економіки

Аналіз господарської діяльності

Навчальна практика "Вступ до фаху"

Виробнича практика 1

Виробнича практика 2

Переддипломна практика

Кваліфікаційна робота

 

Вибіркові компоненти освітньої програми:

 

Організація і технологія перевезень

Інтегровані матеріальні потоки

Міжнародна логістична діяльність

Прогнозування в логістиці

Аналіз логістичних процесів

Логістичне обслуговування

Функціональна логістика-1

Основи теорії систем і системного аналізу

Функціональна логістика-2

Моделювання логістичних процесів

 

Аналіз логістичних проєктів

Аналіз логістичних проєктів курсова робота

 

 

Результати анкетування:

Колектив кафедри транспортних систем і логістики щиро вітає свого Галкіна А. С. із захистом докторської дисертації

Колектив кафедри транспортних систем і логістики щиро вітає свого колегу, доцента кафедри Галкіна Андрія Сергійовича із захистом докторської дисертації за темою «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВАНТАЖОПОТОКАМИ У ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ МІСТ» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи.

 

 

Захист відбувся 19 лютого 2021 року о 11.00 у другому конференційному залі Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

 

 

Бажаємо, колезі успішного втілення всіх творчих та наукових задумів, наснаги в професійному зростанні та у майбутніх наукових пошуках!

 

 

Нехай підґрунтям щасливого особистого життя та плідної професійної діяльності буде лише міцне здоров'я, вдача, підтримка родини та колег!

 

Звернення старшого викладача кафедри Транспортних систем і логістики

Шановний абітурієнте! Кожен з нас користується різноманітними речами, що вироблені за кордоном. Належне переміщення цих речей та багатьох інших товарів через державний кордон України здійснюється відповідно до положень Митного законодавства, засвоїти які ти зможеш, вивчаючи дисципліни сертифікатної програми "Митна справа". Отже, старший викладач кафедри транспортних систем і логістики за сумісництвом, радник податкової та митної справи I рангу, начальник митного поста "Автомобільний" Слобожанської митниці Держмитслужби Левада Валерій Павлович поділиться власним досвідом роботи на митниці та розкриє особливості вивчення та застосування на практиці знань з сертифікатної програми "Митна справа".

Відео звернення

Освітньо-професійна програма

Навчальний план

Рецензія 1

Рецензія 2

 

 

Освітні компоненти: 

Обов'язкові компоненти освітньої програми:
 

Міжнародна логістика

Методологія наукових досліджень

Менеджмент організацій

Управління проектами

Інформаційні технології в логістиці

HR Менеджмент

Управління ланцюгами постачань

Проектування логістичних систем

Курсова робота «Проектування логістичних систем»

Переддипломна практика

Кваліфікаційна робота


Вибіркові компоненти освітньої програми:

 

Митна логістика

Мультимодальні перевезення вантажів

Корпоративна логістика

Економіка ланцюгів поставок

Управління ризиками в логістиці

Логістичне обслуговування

Оптимізація логістичних процесів

Курсова робота «Оптимізація логістичних процесів»

Інтегровані транспортні системи в міській логістиці

Курсова робота «Інтегровані транспортні системи в міській логістиці»

МОН оприлюднило оновлений графік проведення ЗНО у 2020 році

МОН оприлюднило оновлений графік проведення ЗНО у 2020 році. Під час тестування учні та інструктори будуть забезпечені захисними масками, а пункти проведення ЗНО - антисептиками.

Дочірні категорії