Освітньо-професійна програма

Навчальний план

Рецензія 1

Рецензія 2

 

Освітні компоненти: 

 

Обов'язкові компоненти освітньої програми:
 

Методологія наукових досліджень
Іноземна мова наукового та ділового спілкування
Охорона праці та цивільний захист
Розумний транспорт і логістика для міст
Міський пасажирський транспорт
Ефективність транспортних систем міст
Інтегровані транспортні системи в міський логістиці
Управління дорожнім рухом
Курсовий проект "Розумний транспорт і міська логістика"
Переддипломна практика
Магістерська робота

 

Вибіркові компоненти освітньої програми:

 

Управління вантажними і пасажирськими транспортними системами
Навантажувально-розвантажувальні роботи
Таксомоторні перевезення
Управління ланцюгами постачань
Митні операції при міжнародних перевезеннях вантажів
Стратегії розвитку перевезень
Проектування маршрутних систем міст
Курсова робота "Проектування маршрутних систем міст"
Мультимодальні перевезення вантажів
Курсова робота "Мультимодальні перевезення вантажів"