Освітньо-професійна програма

Додаток до освітньо-професійної програми

Навчальний план

Рецензія 1

Рецензія 2

Кваліфікаційні роботи

 

Освітні компоненти: 

Обов'язкові компоненти освітньої програми:


ОК 1 Методологія наукових досліджень
ОК 2 Управління ланцюгами постачань
ОК 3 Розумний транспорт і логістика для міст
ОК 4 Інтегровані транспортні системи
ОК 5 Курсова робота "Інтегровані транспортні системи"
ОК 6 Оцінювання ефективності проєктів транспортних систем
ОК 7 Сталий розвиток транспортних систем
ОК 8 Управління дорожнім рухом
ОК 9 Виробнича практика
ОК 10 Переддипломна практика
ОК 11 Кваліфікаційна робота

 


Вибіркові компоненти освітньої програми:


Блок П1 (спеціалізація "Організація дорожнього руху")


ВКП 1 Ергономічне забезпечення організації дорожнього руху
ВКП 2 Моделювання транспортних потоків
ВКП 3 Транспортне планування міст
ВКП 4 Курсова робота "Транспортне планування міст"
ВКП 5 Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом

 

Блок П2 (спеціалізація "Організація перевезень")


ВКП 6 Мультимодальні перевезення
ВКП 7 Міський пасажирський транспорт
ВКП 8 Оптимізація логістичних процесів
ВКП 9 Курсова робота "Оптимізація логістичних процесів"
ВКП 10 Митна логістика

 

Результати опитування