Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Рецензія 1

Рецензія 2

 

Освітні компоненти: 

 

Обов'язкові компоненти освітньої програми:
 

Інтегровані транспортні системи

Методологія наукових досліджень

Іноземна мова наукового та ділового спілкування

Управління дорожнім рухом

Розумний транспорт і логістика для міст

Міський пасажирський транспорт

Ефективність транспортних систем міст

Інтегровані транспортні системи в міський логістиці

Курсовий проект "Розумний транспорт і міська логістика"

Моделювання та управління транспортними потоками

Моделювання вантажних транспортних систем

Моделювання пасажирських транспортних систем

Курсовий проект "Моделювання транспортних систем"

Охорона праці та цивільний захист

Переддипломна практика

Магістерська робота

 

Вибіркові компоненти освітньої програми:

 

Фінансові потоки в логістичних системах

Людина і вплив на навколишнє середовище, безпека та стабільність

Міські і регіональні логістичні системи

Транспортне планування міст

Теорія запасів 

Управління транспортними потоками в центрі міста

Логістичний консалтінг

Управління ланцюгами постачань

Курсовий проект Інтегровані матеріальні потоки

Інтегровані матеріальні потоки

Розумний транспорт

Оптимізація логістичних процесів

Проектування логістичних систем

 

Результати анкетування:

 

Результати анкетування студентів групи МРозТранс 2018 - 1
Перший семестр, 2018 – 2019 навчальний рік

Результати анкетування студентів групи МРозТранс 2018 - 1
Другий семестр, 2018 – 2019 навчальний рік

Результати анкетування студентів групи МРозТранс 2019 - 1
Перший семестр, 2019 – 2020 навчальний рік

Результати опитування здобувачів вищої освіти, які завершили навчання за освітньою програмою «Розумний транспорт та логістика для міст»

Результати опитування здобувачів вищої освіти, які завершили навчання за освітньою програмою «Розумний транспорт та логістика для міст» у 2021 році