Освітньо-професійна програма

Додаток до освітньо-професійної програми

Навчальний план

 

ОБОВ'ЯЗКОВІ


ОК 1. Міжнародна логістика
ОК 2. Наукові дослідження в менеджменті організацій
ОК 3. Менеджмент організацій
ОК 4. Управління проєктами
ОК 5. Проєктування логістичних систем
ОК 6. Курсова робота «Проєктування логістичних систем»
ОК 7. HR-менеджмент
ОК 8. Інформаційні технології в логістиці
ОК 9. Переддипломна практика
ОК 10. Кваліфікаційна робота

 


ВИБІРКОВІ


ВК П 1. Митна логістика
ВК П 2. Мультимодальні перевезення вантажів
ВК П 3. Управління ланцюгами постачань
ВК П 4. Економіка ланцюгів постачань
ВК П 5. Управління ризиками в логістиці
ВК П 6. Теорія запасів
ВК П 7. Оптимізація логістичних процесів
ВК П 8. Інтегровані транспортні системи в міській логістиці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітньо-професійна програма

Навчальний план

Рецензія 1

Рецензія 2

 

 

Освітні компоненти: 

Обов'язкові компоненти освітньої програми:
 

Міжнародна логістика

Методологія наукових досліджень

Менеджмент організацій

Управління проєктами

Інформаційні технології в логістиці

HR Менеджмент

Управління ланцюгами постачань

Проектування логістичних систем

Курсова робота «Проектування логістичних систем»

Переддипломна практика

Кваліфікаційна робота


Вибіркові компоненти освітньої програми:

 

Митна логістика

Мультимодальні перевезення вантажів

Корпоративна логістика

Економіка ланцюгів поставок

Управління ризиками в логістиці

Логістичне обслуговування

Оптимізація логістичних процесів

Курсова робота «Оптимізація логістичних процесів»

Інтегровані транспортні системи в міській логістиці

Курсова робота «Інтегровані транспортні системи в міській логістиці»

Організація і технологія перевезень