Освітньо-професійна програма

Навчальний план

Рецензія 1

Рецензія 2

 

Освітні компоненти: 

 

Обов'язкові компоненти освітньої програми:

 

Іноземна мова
Практикум з інформаційних і комунікаційних технологій
Загальний курс транспорту
Вища математика
Хімія
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Українські історіко - гуманітарні студії
Теорія і практика правозастосування
Основи теорії систем і управління
Основи менеджменту та маркетингу
Фізика
Теорія ймовірностей та математична статистика
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Філософія
Дослідження операцій в транспортних системах
Інформаційні системи і технології
Логістика
Вантажні перевезення
Пасажирські перевезення
Взаємодія видів транспорту
Основи теорії транспортних процесів і систем
Ергономіка
Транспортно-експедиційна робота
Організація руху видів транспорту
Організація дорожнього руху
Проектний аналіз
Автотехнічна експертиза
Міжнародні перевезення
Курсовий проект "Вантажні перевезення"
Курсовий проект "Пасажирські перевезення"
Курсовий проект «Організаціїя руху видів транспорту»
Курсова робота  «Проектний аналіз»

Організація дорожнього руху Курсовой проект
Навчальна практика
Технологічна практика
Виробнича практика
Переддипломна практика
Дипломна робота

 

Вибіркові компоненти освітньої програми:

 

Іноземна мова 2
Соціологія
Культурологія
Психологія
Трудове право
Економічна теорія
Політологія
Основи наукових досліджень
Експлуатаційні властивості транспортних засобів
Ерготичність у транспортних системах міст
Прогнозування параметрів транспортних систем
Технічні засоби організації дорожнього руху
Управління в логістиці
Теоретичні основи логістики
Ланцюги постачань
Курсова робота "Основи наукових Досліджень"
Курсова робота  «Експлуатаційні властивості транспортних засобів»
Курсова робота  «Управління в логістиці»

Ефективність транспортних процесів

Екологічні характеристики міст

 

 

Сертифікатні компоненти освітньої програми:


Комплекс митних послуг

Митні операції

Митне право

Іноземна мова (базовий рівень)

Іноземна мова (середній рівень)

Іноземна мова (високий рівень)

Сутність та основні форми зовнішньоекономічної діяльності

Митне та валютне регулювання

Організація, техніка підготовки та виконання зовнішньоекономічних контрактів