1. ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА

ОК 1. Філософія
ОК 2. Українські історико-гуманітарні студії
ОК 3. Українська мова (за професійним спрямуванням)
ОК 4. Іноземна мова
ОК 5. Теорія і практика правозастосування
ОК 6. Право (Адміністративне право. Трудове право. Господарське право)
ОК 7. Практикум з інформаційних і комунікаційних технологій
ОК 8. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
ОК 9. Вища та прикладна математика (Вища математика)
ОК 10. Вища та прикладна математика (Теорія ймовірності та математична статистика. Математичне програмування)
ОК 11. Вища та прикладна математика (Дослідження операцій)
ОК 12. Інформаційні системи та технології
ОК 13. Статистика
ОК 14. Соціологія
ОК 15. Економічна теорія (Основи економічної теорії. Макроекономіка)
ОК 16. Економічна теорія (Мікроекономіка)
ОК 17. Державне та регіональне управління
ОК 18.1 Менеджмент і адміністрування (Теорія організації)
ОК 18.2 Менеджмент і адміністрування (Менеджмент)
ОК 18.3 Курсова робота "Менеджмент"
ОК 18.4 Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)
ОК 18.5 Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом)
ОК 18.6 Курсова робота "Управління персоналом"
ОК 18.7 Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)
ОК 18.8 Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями)
ОК 18.9 Менеджмент і адміністрування (Стратегічне управління)
ОК 18.10 Курсова робота "Стратегічне управління"
ОК 18.11 Менеджмент і адміністрування (Адміністративний менеджмент)
ОК 19. Основи наукових досліджень
ОК 20. Фінанси, гроші та кредит
ОК 21. Економіка і фінанси підприємства
ОК 22. Облік і аудит
ОК 23. Маркетинг
ОК 24. Логістика
ОК 25. Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність підприємства
ОК 26. Вступ до менеджменту
ОК 27. Соціально-психологічні основи менеджменту
ОК 28. Державне регулювання економіки
ОК 29. Аналіз господарської діяльності
ОК 30. Навчальна практика "Вступ до фаху"
ОК 31. Виробнича практика 1
ОК 34 Виробнича практика 2
ОК 32 Переддипломна практика
ОК 33. Кваліфікаційна робота

Вибіркові
ВК 1. Ділова іноземна мова
ВК 2. Професійна риторика
ВК 3. Історична спадщина ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
ВК 4. Культурологія
ВК 5. Місто як соціальна система
ВК 6. Іноземна мова професійного спрямування
ВК 7. Конфліктологія
ВК 8. Інтелектуальна власність
ВК 9. Політологія
ВК 10. Психологія

Один блок на вибір
Блок С1 - Підприємництво та організація бізнесу
ВК С 1.1 Підприємництво та start-up
ВК С 1.2 Європейські стандарти бізнес-планування
ВК С 1.3. Державне регулювання діяльності суб’єктів малого бізнесу

Блок С2 - Маркетинговий менеджмент
ВК С 2.1 PR та рекламні технології
ВК С 2.2 Поведінка споживача
ВК С 2.3 Стратегія виходу організації на міжнародні ринки

Блок С3 - Іноземна мова
ВК С 3.1 Іноземна мова (спец.курс)
ВК С 3.2 Іноземна мова (спец.курс)
ВК С 3.3 Іноземна мова (спец.курс)

Блок С4 - Фінансові розрахунки, облік та оподаткування бізнесу
ВК С 4.1 Основи оподаткування бізнесу
ВК С 4.2 Облік підприємницької діяльності
ВК С 4.3 Фінансові розрахунки та бюджетування

Блок С5 - Управління міжнародним бізнесом (International Business Management)
ВК С 5.1 Бізнес-комунікації (Business Communication) 4
ВК С 5.2 Міжнародний маркетинг (Global marketing)
ВК С 5.3 Міжнародні бізнес-стратегії (International business strategies)

Професійного спрямування П1
ВК П 1.1 Організація і технологія перевезень
ВК П 1.2 Інтегровані матеріальні потоки
ВК П 1.3 Міжнародна логістична діяльність
ВК П 1.4. Прогнозування в логістиці
ВК П 1.5. Аналіз логістичних процесів
ВК П 1.6. Логістичне обслуговування
ВК П 1.7. Функціональна логістика-1
ВК П 1.8. Основи теорії систем і системного аналізу
ВК П 1.9. Функціональна логістика-2
ВК П 1.10. Моделювання логістичних процесів


Один блок на вибір П2
ВК П 2.1 Теорія економічного аналізу
ВК П 2.2 Бізнес-планування
ВК П 2.3 Менеджмент міжнародних організацій
ВК П 2.4. Організація підприємницької діяльності
ВК П 2.5. Управлінські рішення
ВК П 2.6. Контролінг
ВК П 2.7. Бренд-менеджмент міжнародних компаній
ВК П 2.8. Європейська інтеграція та міжнародні відносини
ВК П 2.9. Інформаційні технології електронного бізнесу
ВК П 2.10 Міжнародні фінанси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітньо-професійна програма

Навчальний план

Рецензія 1

Рецензія 2

 

Освітні компоненти: 

 

Обов'язкові компоненти освітньої програми:
 

Філософія

Українські історико-гуманітарні студії

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова

Теорія і практика правозастосування

Право (Адміністративне право. Трудове право. Господарське право)

Практикум з інформаційних і комунікаційних технологій

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Вища та прикладна математика (Вища математика)

Вища та прикладна математика (Теорія ймовірності та математична статистика. Математичне програмування)

Вища та прикладна математика (Дослідження операцій)

Інформаційні системи та технології

Статистика

Соціологія

Економічна теорія (Основи економічної теорії. Макроекономіка)

Економічна теорія (Мікроекономіка)

Державне та регіональне управління

Менеджмент і адміністрування (Теорія організації)

Менеджмент і адміністрування (Менеджмент)

Курсова робота "Менеджмент"

Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)

Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом)

Курсова робота "Управління персоналом"

Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)

Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями)

Менеджмент і адміністрування (Стратегічне управління)

Курсова робота "Стратегічне управління"

Менеджмент і адміністрування (Адміністративний менеджмент)

Основи наукових досліджень

Фінанси, гроші та кредит

Економіка і фінанси підприємства

Облік і аудит

Маркетинг

Логістика

Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Вступ до менеджменту

Соціально-психологічні основи менеджменту

Державне регулювання економіки

Аналіз господарської діяльності

Навчальна практика "Вступ до фаху"

Виробнича практика 1

Виробнича практика 2

Переддипломна практика

Кваліфікаційна робота

 

Вибіркові компоненти освітньої програми:

 

Організація і технологія перевезень

Інтегровані матеріальні потоки

Міжнародна логістична діяльність

Прогнозування в логістиці

Аналіз логістичних процесів

Логістичне обслуговування

Функціональна логістика

Основи теорії систем і системного аналізу

Моделювання логістичних процесів

 

Аналіз логістичних проєктів

Аналіз логістичних проєктів курсова робота

 

 

Результати анкетування: